O Dobréfestu

Jak to vlastně vzniklo?

Na začátku byla myšlenka pomoci dvěma chlapcům, kteří se sice narodili jako zdravá miminka, ale po porodu nastaly komplikace a oba hoši dnes trpí dětskou mozkovou obrnou. Péče o chlapce je extrémně nákladná, a tak jsme chtěli rodiny nějak podpořit.

Pro myšlenku pomoci chlapcům se postupně nadchla celá vesnice, a tak se obyvatelé obce rozhodli uspořádat ve svém volném čase a bez nároku na jakýkoliv honorář velkolepý benefiční festival Dobréfest. Akce, nemající na Hané obdoby, se uskuteční v sobotu 3.8.2019. Celý výtěžek z akce půjde rodinám chlapců, kteří za něj zaplatí část výdajů na rehabilitace nebo asistenční službu.

„Jsem hrdý na lidi z Drahanovic, protože uspořádat benefiční festival stojí spoustu práce a úsilí.
Jsem nesmírně rád, že máme v obci lidi, kteří myslí na ty, kteří neměli tolik štěstí jako ostatní a chtějí jim pomoci." Starosta obce Drahanovice Tomáš Kröner

Nejraději vás potkáme osobně 3.8. v Drahanovicích u Olomouce,
ale můžete také přispět přímo klukům:

DĚKUJEME

DobrécasterDražíme kytaru pro Dobréfest na Aukru.